BELANGRIJK:

In de komende paar weken zal de baan worden aangepast van een PAR-74 baan naar een PAR-72 baan.  Na de conversie zullen we ondermeer, per negen holes, twee PAR-3 holes hebben, inplaats van nu één.

Er komen een aantal nieuwe afslagplaatsen met nieuwe informatieborden, nieuwe scorekaarten, nieuwe Playing Handicap tabellen, aanpassingen van de stroke-indices en dus ook aanpassingen op alle bestaande informatieborden, aanpassing van de programmatuur voor berekening van de resultaten bij qualifying rondes en uiteraard  aanpassingen op de website.

Er wordt naar gestreefd alle aanpassingen klaar te hebben rond 1 september.  Graag uw begrip voor eventuele problemen. In ieder geval zal de programmatuur in MijnGCE zo zijn aangepast dat na 1 september gerekend wordt volgens de nieuwe situatie.

Kijk onder Nieuws op deze website voor details van de veranderingen.

De Regel- en Handicapcommissie

Golfclub Emmeloord

Golfclub Emmeloord startte in 2004 met een PAR-3 baan, gevolgd op 25 september 2009 met de opening van een 2 * 9 holes PAR-74 baan. In 2019 werd deze aangepast met extra afslagplaatsen en is nu een PAR-72, terwijl ook de PAR-3 als een volwaardige baan in gebruik is.
De baan heeft een links karakter met hoogteverschillen tot 17 m, uniek in de overigens vlakke Noordoostpolder, doordat zes holes zijn gerealiseerd op een terp.

Eerstkomende evenementen

16 september 2019 09:30

Vis mix par drie party

17 september 2019 09:00

Herendag 9 holes

17 september 2019 09:00

Herendag 18 holes

Nieuws

Algemene Ledenvergadering

Om alvast in uw agenda te zetten: De Algemene ledenvergadering is gepland op donderdag 28 november. Hiermee komt de eerder genoemde datum van 21...

Lees meer
In memoriam Rut Schomaker
In memoriam Rut Schomaker

Wij ontvingen het droeve bericht dat Rut Schomaker afgelopen zaterdag 24 augustus op negen en tachtigjarige leeftijd is overleden. Velen van onze...

Lees meer
Van PAR-74 naar PAR-72
Van PAR-74 naar PAR-72

In de komende paar weken zal de baan worden aangepast van een PAR-74 baan naar een PAR-72 baan.  Na de conversie zullen we ondermeer, per negen...

Lees meer

Baanimpressie

overzicht
hole  1   2    3   4   5   6   7   8   9

Baanlayout

PAR-72, per 1-9-2019