Lidmaatschap, speelrecht

Lidmaatschap Golfclub Emmeloord

Per speler € 26,-. ; gezin, incl kinderen t/m 21 jaar € 42,-

Rechten: het lidmaatschap van de vereniging geeft u de rechten en plichten zoals die horen bij een vereniging en die zijn vastgelegd in de statuten. Ondermeer heeft u stemrecht op de ledenvergaderingen, waardoor u invloed kunt uitoefenen op alle zaken die de club betreffen. Leden kunnen gebruik maken van alle oefenfaciliteiten, zoals driving-range, putting-green e.d.  U kunt dit lidmaatschap aanvullen met speelrechten, die worden verleend door de Stichting Exploitatie Golfbaan Emmeloord.

 

NGF bijdrage

Volwassenen € 23,- ; Jeugdleden € 10,- ; jeugdleden zijn spelers t/m 20 jaar.

De NGF bijdrage wordt in rekening gebracht aan alle leden met speelrecht en aan de leden met alleen handicapverrekening.

Rechten: Registratie bij de NGF, inclusief vermelding daar van uw handicap en verkrijging van het Clublidmaatschap-, Baanpermissie- of Handicapkaartje. Collectieve verzekering via de NGF voor aansprakelijkheid tijdens het golfen.

 

Entree fee (zie ook B-leden)

€ 450,- ineens of in 2 termijnen van € 225,-  (1e termijn bij aanvang, 2e in november)

Entree fee is eenmalig verschuldigd indien speelrecht wordt verkregen. Ter verduidelijking: opschorting van speelrecht is niet mogelijk. Indien het speelrecht wordt opgezegd, dan dient vanaf het moment dat weer opnieuw speelrecht wordt verkregen de dan geldende entree fee te worden betaald.

Geen entree fee is verschuldigd voor jeugdleden en studenten.

Rechten: entree fee dient te worden gezien als een bijdrage aan de investeringen in de golfbaan. Hieruit worden investeringen gedaan zoals het clubhuis, afslagloods, groot onderhoud e.d.
Bij het einde van het speelrecht vervalt de entree fee aan de Stichting. Restitutie van de entree fee geschiedt alleen indien de opzegging verband houdt met een verhuizing waarbij de plaats waarheen verhuisd wordt ten minste 30 kilometer verder van de club verwijderd is dan het oude adres.

Speelrecht volwassenen (zie ook B-leden)

Speelrecht  € 510,- ineens of € 43,- per maand met automatische incasso. Wordt u na 1 april lid dan betaalt u voor de restende maanden € 43,- per maand.

Rechten: het speelrecht geeft recht tot het onbeperkt spelen op zowel de Par 72 (de grote baan) als de Par-3 baan. Het hebben van de juiste baanpermissie of EGA handicap is daarbij wel een voorwaarde.  Alle wedstrijden, clubkampioenschappen en competities worden exclusief georganiseerd voor leden met speelrecht. Als GC Emmeloord de enige golfclub is waar u lid van bent, wordt uw handicap hier geregistreerd. Bent u van meer golfclubs lid dan kunt u er voor kiezen dat GC Emmeloord uw homecourse is. Uw handicap wordt dan ook hier geregistreerd.

 

Speelrecht jeugdleden en studenten

Beginnende jeugd t/m/ 17 jaar: speelrecht incl. les  All-in: € 165,-  per jaar (is inclusief NGF bijdrage)

Beginnende jeugd 18 t/m 20 jaar: speelrecht incl. les: All-in € 165,- per jaar (is inclusief NGF bijdrage)

Studenten van 21 t/m 26 jaar die voltijds staan ingeschreven aan een erkende opleiding: speelrecht € 134 (is inclusief NGF bijdrage)– + clublidmaatschap € 26,- per jaar

Jeugd t/m 20 jaar die niet onder bovenstaande valt: Speelrecht per jaar € 134,- (is inclusief NGF bijdrage) of € 11,20 per maand +  clublidmaatschap € 26

Rechten: het speelrecht geeft recht tot het onbeperkt spelen op zowel de Par 72 als de PAR-3 baan. Het hebben van de juiste baanpermissie of EGA handicap is daarbij wel een voorwaarde.  Alle wedstrijden, clubkampioenschappen en competities worden exclusief georganiseerd voor leden met speelrecht. Als GC Emmeloord de enige golfclub is waar u lid van bent, wordt uw handicap hier geregistreerd. Bent u van meer golfclubs lid dan kunt u er voor kiezen dat GC Emmeloord uw homecourse is. Uw handicap wordt dan ook hier geregistreerd.

B-leden

U betaalt voor het speelrecht een vast bedrag per jaar (€ 570,-) of per maand (€ 48,-), per automatische incasso. Entreekosten zijn hierbij inbegrepen. Daarnaast betaalt u het lidmaatschap van de club (jaarlijks € 26,- of € 42,-) .

Rechten: het speelrecht geeft recht tot het onbeperkt spelen op zowel de Par 72 (de grote baan) als de Par-3 baan. Het hebben van de juiste baanpermissie of EGA handicap is daarbij wel een voorwaarde.  Alle wedstrijden, clubkampioenschappen en competities worden exclusief georganiseerd voor leden met speelrecht. Als GC Emmeloord de enige golfclub is waar u lid van bent, wordt uw handicap hier geregistreerd. Bent u van meer golfclubs lid dan kunt u er voor kiezen dat GC Emmeloord uw homecourse is. Uw handicap wordt dan ook hier geregistreerd.

 

Buitenlidmaatschap

€ 387,00- per jaar + Clublidmaatschap (€ 26,- of € 42,-) + gereduceerde NGF bijdrage (€ 6,-/jr volw. of  € 3,-/jr jeugd, omdat GCE uw tweede club is).

Rechten: dit speelrecht geeft spelers die lid zijn met speelrecht op een andere NGF A of B baan of een lidmaatschap hebben bij een met Golfclub Emmeloord vergelijkbare club in het buitenland, het recht tot het onbeperkt spelen op zowel de Par 72 als de Par-3 baan. Het hebben van de juiste baanpermissie of EGA handicap is daarbij wel een voorwaarde. Deelname aan alle wedstrijden van de club is mogelijk, behalve aan clubkampioenschappen. De andere golfclub is dan de homecourse. Daar wordt ook de handicap geregistreerd.

 

Proeflidmaatschap

€ 130,- + Clublidmaatschap (€ 26,- of € 42,-) en registratie bij de NGF (€ 23,- volw. of € 10,- jeugd)

Rechten: met dit lidmaatschap krijgt u tijdelijk, éénmalig, een speelrecht voor 3 maanden. Het is bedoeld voor de beginnende golfer, nadat hij baanpermissie heeft gekregen op de Par-3 baan. U bent dan clublid met stemrecht en hebt speelrecht op de Par-3 indien u hiervoor baanpermissie hebt; u kunt deelnemen aan de rabbitwedstrijden, oefenen met de PRO op de grote baan en onder voorwaarden spelen op de Par-72 baan. U hebt ook de voordelen van registratie bij de NGF, waaronder de WA verzekering. Na deze drie maanden moet u kiezen welk gewoon speelrecht u wilt hebben.

Lidmaatschap met handicapadministratie, zonder speelrecht

€ 61,- per jaar, plus € 23,-  NGF bijdrage per jaar (totaal € 84,-)

Rechten: met dit lidmaatschap bent u clublid met stemrecht en is GC Emmeloord uw homecourse (d.w.z. dat op GCE uw handicapverloop wordt bijgehouden). U heeft echter geen speelrecht op GCE. Als u wilt spelen op GCE moet u het normale greenfee tarief betalen. U kunt ook niet deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door de club, bijvoorbeeld door de wedstrijdcommissie, de herendag of de damesdag. Wedstrijden, clubkampioenschappen en competities worden exclusief georganiseerd voor leden met speelrecht op GCE.

Lockers

De kosten per jaar voor het huren van een locker zijn:

– bovenlocker: € 65,-  per jaar
– onderlocker:  € 65,- per jaar (met elektriciteit)

Verplichte borg voor sleutel van de toegangsdeur van de schuur: eenmalig € 10.-.
Voor het afsluiten van uw locker moet u zelf voor een hangslot zorgen.
Verzekering: uw golftas met inhoud/trolley is niet verzekerd, overleg dit met uw eigen verzekering.
Betaling: de huur wordt automatisch per jaar verrekend.
Contact voor het huren van een locker : admin@golfclub-emmeloord.nl

Kosten voor een duplicaat tassenlabel  bedragen €10.– .

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door invulling van het  Inschrijfformulier en het afgeven van een automatische incasso. Na ontvangst krijgt u een bevestiging. Indien u zich heeft aangemeld voor speelrechten, ontvangt u een taslabel dat u zichtbaar dient te bevestigen aan uw golfuitrusting.

Ledenadministratie : admin@golfclub-emmeloord.nl

Opzeggen en betaling

Opzegging van lidmaatschap, huur locker en/of speelrechten dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk voor 1 december, waarbij het lidmaatschap dan eindigt op 31 december van datzelfde kalenderjaar.

Alle betalingen geschieden door middel van een automatische incasso. Alle lidmaatschappen en speelrechten worden automatisch per jaar verlengd, tenzij opgezegd.

Speelrechten en entree fee worden in rekening gebracht via:
Stichting Exploitatie Golfbaan Emmeloord
Casteleynsweg 6
8305 AN Emmeloord

Inleveren tassenlabel

Bij beëindiging van het speelrecht dient het tassenlabel voor 15 december te worden ingeleverd.
Dit geldt ook bij omzetten van speelrecht naar alleen handicapregistratie.
Let op: Als het label niet ingeleverd wordt, dan loopt de contributie door.