Plaatselijke regels

 • Buiten de baan wordt gemarkeerd door witte paaltjes.
 • Grond in bewerking, gedefinieerd door elk gebied dat is omgeven door blauwe palen, is een verboden speelzone. Bij belemmering hierdoor is het verplicht deze, zonder straf, te ontwijken volgens regel 16-1f.
 • Een vast obstakel nabij de green in het algemene gebied, dat op de speellijn binnen twee clublengtes van de green en binnen twee clublengtes van de bal ligt, mag worden ontweken volgens regel 16-1b.
 • De afrastering rond de baan, voor zover die zich bevindt binnen witte paaltjes, is een vast obstakel.
 • De hindernissen links van hole 2 en links van hole 3 zijn slechts aan een kant gemarkeerd en strekken zich uit tot in het oneindige, in respectievelijk oostelijke en westelijke¬† richting.
 • Hole 4 : Als je niet zeker weet of je bal door de hindernis heen is, mag je altijd een provisionele bal slaan. Als blijkt dat je bal niet door de hindernis heen is, geldt je provisionele bal als bal in het spel. (hindernis is zo ontweken met slag en afstand)

Straf bij overtreding van een plaatselijke regel: Strokeplay , 2 slagen ; Matchplay verlies van de hole. 

Gedragsregels

 • Het talud links van hole 2, alsook de ECO-zone links van hole 3 mag door spelers niet worden betreden.
 • Ter bescherming van de afrastering rond de baan mag er niet overheen worden geklommen.
 • Mono-buggy’s en aanverwante voertuigen zijn niet toegestaan. Ook honden mogen niet mee de baan in

Tijdelijke regels

Zie het mededelingenbord in het clubhuis, het bord bij de ingang van de golfbaan en/of de aanwijzingen bij de tee van hole 1.

Etiquette

 • Als u twijfelt of uw bal out-of-bonds ligt: sla een provisionele bal.
 • Repareer pitch- en spikemarks op de green.
 • Leg plaggen terug, hark de bunkers aan.
 • Raap gebroken tees op.
 • Betreed een bunker alleen aan de lage kant.
 • Rij niet met uw trolley tussen bunker en green door.
 • Bedenk dat het ook uw eigen spelplezier verhoogt als u niet wordt opgeduwd; laat daarom zo snel mogelijk de flight achter u door.
 • Let op wandelaars op het voetpad net buiten de baan.
 • Baan personeel heeft altijd voorrang.
 • Volg de aanwijzingen van de marshalls en de greenkeepers op!