Handicarts

Tarieven & reserveren

Gebruikerstarief voor 9 of 18 holes:

 Pashouder (gebruikerskaart St. Handicart )  €  4,50
 Pashouder  +  geen pashouder  €  14,50
 2 Pashouders in één buggy  €    7,-
 Geen pashouder(s) per buggy (validen)  €  20,-

Reserveren:

Handicarts kunnen worden gereserveerd bij de barmedewerkers in het clubhuis onder telefoonnummer:    0527 – 621477

Golfclub Emmeloord beschikt over  6  handicarts.

Aansprakelijkheid van schades:

Per gebeurtenis geldt een eigen risico van €  100,00.

Schades dienen direct aan het bestuur van Golfclub Emmeloord gemeld te worden.

Gedrag- en Rijregels

De Handicarts zijn eigendom van Golfclub Emmeloord en worden ter beschikking gesteld aan houders van een gebruikerskaart. Iedere gebruiker van een Handicart dient zich te houden aan de volgende ‘Gedrag- en Rijregels’:

Maximale belasting
Twee personen. Neem geen ‘lifters’ mee.

Rij voorzichtig en spaar de baan!
Niet te snel optrekken, niet racen, niet abrupt remmen, geen scherpe bochten, schakel alleen bij volledige stilstand in de achteruit of vooruit. Vooral bij nat weer is plotseling optrekken/afremmen en het nemen van snelle, scherpe bochten funest voor de baan. Rijd alleen op paden en fairways en niet op foregreens/aprons. Blijf ruim tot zeer ruim verwijderd van bunkerranden. Volg in ieder geval de aanwijzingen van de club op, toon daarmee uw waardering dat men Handicarts toelaat en waarborg uw eigen veiligheid!

Parkeer schrander
Beperk de kans op gebroken voorruiten, zodat premieverhoging wordt vermeden. Veel schade kan worden voorkomen, indien u de Handicart zodanig op de baan plaatst dat afzwaaiende ballen nauwelijks kans hebben de voorruit frontaal te treffen. Dus haaks op de balvlucht van tegenstanders of medespelers.

Bestrijd ‘Zwartrijden’
Als iemand zonder betaling meerijdt, schendt de huurder/pashouder niet alleen de regels en het imago van de Stichting, maar vooral het vertrouwen dat in hem is gesteld. De gebruiker dient zich te vergewissen van de tarieven voor meerijders en is verantwoordelijk voor een correcte naleving hiervan.
De clubconsul is gemachtigd om bij overtreding van de regels de gebruikerskaart in te nemen. Als het ‘zwartrijden’ onacceptabele vormen aanneemt, zullen wij genoodzaakt zijn het basistarief te verhogen.

Laat na gebruik de Handicart opgeruimd achter
Laat niet als dank rotzooi achter in de buggy. Check de handicart na de rit dus even op rommel die er niet hoort. Doe afvalresten in de vuilnisbak en zet alles op zijn plaats, zodat ook de volgende gebruiker opgeruimd verder kan.

Schade en storingen
In geval van schade dient deze onmiddellijk gemeld te worden. Ook storingen moeten onverwijld gerapporteerd worden. Het eigen risico is € 100,- en zal door de Stichting Handicart worden verhaald op de veroorzaker van de schade.

Voor de houders van een handicartpas is een schade inzittende verzekering van toepassing.

Een donateur is een persoon die de Stichting Handicart een warm hart toedraagt en daarmee zijn mindervalide medegolfer in staat stelt de golfsport te blijven beoefenen.  De gemiddelde jaardonatie van een donateur ligt rond de € 25,-. U kunt zich aanmelden via de site van de Stichting Handicart.

Een handicartpas, de pas voor gebruikers, is alleen te verkrijgen op grond van een medisch advies. De gemiddelde jaardonatie van een gebruiker ligt rond de € 50,-.

Wilt u meer informatie over het donateurschap, dan kunt contact opnemen met onze clubconsul: Kees Koster , keeskoster1948@gmail.com

Wat kunt u doen met een Handicartpas?
Een Handicartpas van Stichting Handicart geeft u de mogelijkheid om tegen een laag tarief een handicart (buggy) te huren bij een nederlandse golfclub die met Stichting Handicart een overeenkomst heeeft gesloten.

Permanente of Tijdelijke pas en de Handicart App
Stichting Handicart geeft zowel permanente als ook tijdelijke passen uit.  Tijdelijke passen zijn bedoeld voor het geval dat u door een tijdelijk ongemak gebruik van een handicart moet maken. Een tijdelijke handicartpas wordt gedurende het hele jaar uitgegeven en is 100 dagen geldig. Verwacht u voor langere tijd een pas nodig te hebben, vraag dan u een permanente pas aan.
Houders van een tijdelijke of van een permanente handicartpas kunnen de Handicart App downloaden via de Apple store of de Google Play store. Na registratie bij Stichting Handicart kunt u de Handicartpas op uw mobiele telefoon tonen.

U kunt een handicartpas aanvragen via de site van de Stichting Handicart.

Wilt u meer informatie, dan kunt contact opnemen met onze clubconsul: Kees Koster,  keeskoster1948@gmail.com

Stichting Handicart

Golfclub Emmeloord heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Stichting Handicart.

De Stichting Handicart is in 1986 opgericht, met als doelstelling: tijdelijk of permanent mindervalide golfers in staat stellen het golfspel te blijven beoefenen.

Door donaties, giften, legaten en schenkingen verkrijgt de Stichting de benodigde gelden om handicarts aan te schaffen en te plaatsen op een groor aantal golfclubs in Nederland. Daarnaast heeft de Stichting Handicart afspraken gemaakt voor het gebruik van buggies, op meer dan 60 banen waar geen handicarts van de stichting staan.

Tegen een geringe vergoeding kunnen de mindervalide golfers gebruik maken van de beschikbare handicarts.