Knock-out matchplay

Reglement Matchplay Knock-out 2022

Deelname
Deelname is mogelijk voor elk speelgerechtigd lid, van Golfclub Emmeloord. Er worden 18 holes singles Matchplay wedstrijden gespeeld. Inschrijving is mogelijk via mijn GCE vanaf 1 januari tot en met 31 maart 2022, 23.59 uur. Er zijn maximaal 64 plaatsen. De deelname is gratis. Iedereen moet persoonlijk inschrijven!!!!!!!!!

Plaatsing en loting.

De wedstrijd is voor zowel dames, heren en jeugd. Er wordt in 1 poule gespeeld. Er zal geen plaatsing voor aanvang van de loting plaatsvinden. Iedereen gaat in 1 pot en. De loting zal in de 1ste week van april plaatsvinden. Na de eerste ronde gaan de winnaars door in de winnaars schema en de verliezers door in een verliezers schema

 

Handicapverrekening:
De speler met de hoogste playing handicap krijgt van zijn tegenstander een aantal slagen dat gelijk is aan het verschil tussen beide playing handicaps. Het maximum aantal slagen is echter 18.
De slagen op de moeilijkste holes zijn de holes met de laagste stroke-index. Moet u dus 4 slagen geven aan uw tegenstander, dan vallen deze op de holes met stroke-index 1, 2, 3 en 4.

Play-off

Indien de partij na 18 holes eindigt in een gelijke stand, moet de wedstrijd worden beslist door een ‘sudden-death play-off’. Op de extra holes, te starten bij hole 1, worden opnieuw de handicapslagen verrekend volgens de hierboven genoemde regel.

Speltijden

In principe kunnen de afspraken gedurende de hele week gemaakt worden. We raden wel heel sterk af een Matchplay Knock-Out wedstrijd te plannen tijdens een wedstrijd van de wedstrijdkalender of tijdens een wedstrijd van een van de commissies.

Afspraken maken

De persoon die bovenaan staat (gele vlak) op het speelschema, dient contact op te nemen met de tegenstander om de speeldatum en tijd vast te stellen. Beide partijen zijn echter verantwoordelijk voor het tijdig spelen van de wedstrijd. Door hun inschrijving voor de Matchplay Knock-Out verplichten de deelnemers zich te voldoen aan de eis om de wedstrijd binnen de voor die speelronde gestelde termijn vast te stellen en te spelen. De data voor de uiterste speelrondes staan hieronder vermeld

Mochten beide partijen binnen de gestelde periode niet tot een afspraak kunnen komen, dan neemt de wedstrijdcommissie de beslissing of de partij kan worden uitgesteld of dat beide partijen, dan wel een van de partijen, uitgesloten wordt van verdere deelneming aan de Matchplay Knock-Out. Dit kan ofwel door loting geschieden ofwel door een beslissing van de wedstrijdcommissie na aanhoren van de argumenten van beide partijen.

Mocht door overmacht een partij niet binnen de gestelde termijn kunnen worden gespeeld, dan dienen de spelers zo snel mogelijk contact op te nemen met de wedstrijdleiding. Gebeurt dat niet dan worden beide partijen uitgesloten van de volgende ronde en heeft de volgende tegenstander een walk-over.

Speel termijnen:

1ste ronde voor 15 mei.

2de ronde voor 15 juni .

3de ronde voor 15 juli.

4de ronde voor 15 augustus.

5de ronde voor 15 september.

 

Finale zaterdag 1 oktober. (Dit is zeer wenselijk)

Beste Deelnemers aan de matchplay Knock-out 2022,

Na 1 April zal het schema voor 2022 worden gepubliceerd. Na de eerste ronde zal er voor de verliezers van de eerste ronde ook weer een verliezers knock-out schema gemaakt worden. Het schema voor 2022 is te vinden op de Wedstrijdcie pagina in MijnGCE (zie commissies Wedstrijdcie).

Kijk goed tegen wie je moet spelen (1 vs 2, 3 vs 4, 5 vs 6, enz)

Helaas gebeurd het elk jaar weer dat er wedstrijden te laat worden gespeeld en dat er niet op tijd contact wordt gezocht met de wedstrijdleiding. Dit heeft al meerdere keren voor een disq. voor beide deelnemers gezorgd. Voorkom dit en speel je wedstrijden voor de aangegeven datum.

Voor het complete wedstrijd reglement verwijs ik je naar de site waar het reglement matchplay knock-out 2022 staat.

Veel succes en veel plezier iedereen.