Uitleg van CBA

Wat is CBA?

Kortweg: Computed Buffer Adjustment

De CBA is geintroduceerd om bij handicapping rekening te houden met abnormale (weers)omstandigheden bij golfwedstrijden. Door die abnormale omstandigheden zouden de handicaps van spelers te veel worden aangepast, zodat ze niet meer reëel zouden zijn bij wedstrijden onder”normale” omstandigheden.
De CBA heeft alleen invloed op de handicapping van spelers, niet op het resultaat van een wedstrijd.

  • Als de uitslag van een golfwedstrijd niet is wat statistisch verwacht mag worden, wordt (alleen bij qualifying wedstrijden, dus niet bij qualifying kaarten) en over 18 holes dus niet bij 9-holes wedstrijden) de buffer automatisch verschoven:
  • -1, of -2  punten (bij statistisch te slechte resultaten, bij heel slecht weer bijvoorbeeld)
  • maximaal +1 punt  (bij statistisch te goede resultaten).
  • indien er zeer slecht is gespeeld kan er ook een RO (Reduction Only) uit de berekening volgen. Als de scores RO zijn, wordt een buffer zone verschuiving van -2 toegepast om te bepalen welke scores zullen leiden tot handicapverlaging. Er worden dan geen handicapverhogingen doorgevoerd.

Omdat de uitslag wordt vergeleken met statistisch behaalde resultaten (voor de statistici onder ons: er wordt gekeken naar gemiddelde en spreiding), is er een redelijk aantal uitslagen nodig, er moeten tenminste 10 spelers met een actieve handicap van 26,4 of lager hebben meegedaan. Het resultaat van de berekening van de CBA geldt echter voor alle spelers die aan de wedstrijd hebben deelgenomen.

De precieze verschuiving van de buffer is aangegeven in een tabel.

Voorbeeld: Een speler in handicap categorie 4 (hcp 18.5 – 26.4) heeft een score van 31 punten en de CBA is berekend als -2. De buffer zone lag oorspronkelijk van 32-36, maar wordt dan 30-34. Zijn handicap blijft dus onveranderd ten gevolge van de CBA. Zonder CBA zou zijn handicap zijn verhoogd met 0.1 punt. Had hij 35 punten behaald dan zou zijn handicap met  0.4 punten zijn verlaagd.

NB 1: twee rondes op een dag van een zelfde soort wedstrijd mogen worden gecombineerd (bijvoorbeeld separate wedstrijden voor heren, dames en/of junioren tijdens een strokeplay kampioenschap).

NB 2: als een ronde om een of andere geldige reden wordt geannuleerd door de commissie, tellen alleen de scores in de bufferzone of beter (met CBA=0).

NB 3: de berekeningen zelf zijn tamelijk gecompliceerd. Uitgangspunten zijn de aantallen spelers in iedere categorie, die in de buffer of erboven hebben gescoord. Er wordt gekeken of die behaalde resultaten liggen binnen of buiten de normale spreiding van resultaten. Die normalen, gemiddelde en spreiding voor elke handicapcategorie,  zijn bepaald aan de hand van zeer veel resultaten behaald in eerder gespeelde wedstrijden in meerdere landen.

April 2016, de Regel- en Handicapcommissie