Van PAR-74 naar PAR-72

Van PAR-74 naar PAR-72

Wat is er veranderd?

De huidige hole 6/15 is een PAR-3 als je de eerste negen holes loopt. Er ligt een nieuwe afslagplaats (hole 6), net voor de bunker aan de rechterzijde. Loop je de “tweede negen” (hole 15) dan is dezelfde hole de PAR-4 zoals nu.

De huidige hole 8/17 is een PAR-3 als je de “tweede negen ” loopt. Er ligt een nieuwe afslagplaats (hole 17) rechts op de heuvel bij de bank. Loop je de “eerste negen” (hole 8) dan is dezelfde hole de PAR-4 zoals nu.

Er is een afslagplaats bijgekomen op hole 3/12. Loop je de “eerste negen” (hole 3) dan ligt de rode tee op deze nieuwe afslag, de gele tee op de huidige rode afslag, de witte tee op de huidige gele afslag. Loop je de “tweede negen” (hole 12) dan is er geen verandering ten opzichte van nu.

Vanwege deze veranderingen zijn de stroke-indices voor alle holes aangepast. De NGF heeft een baanrating uitgevoerd voor de nieuwe situatie. Je playing handcap verandert hierdoor.

Status van de overgang

De officiele opening van de vernieuwde baan vond plaats in de jubileumweek.

De nieuwe Playing Handicaptabellen hangen in het clubhuis en staan op deze website

De nieuwe baangegevens zijn gesynchroniseerd met onze programmatuur. Dus wanneer je een kaart loopt en de gegevens invoert, zal de handicap worden berkend volgens de nieuwe situatie.

De nieuwe scorekaarten liggen klaar. Je vindt daarop ondermeer ook de nieuwe baanlayout, met de posities van de nieuwe PAR-3 holes.

De nieuwe en de aangepaste borden op de afslagplaatsen zijn geplaatst, behalve die van rood 2, rood 17, geel 3, wit 3 en wit 12. Er wordt aan gewerkt deze zo snel mogelijk te plaatsen. Let op bij spelen van hole 3 geel: de afslagplaats (nog zonder bord) is op dezelfde afslagplaats als rood 12 (dit bord staat er wel).

De Regel- en Handicapcommissie

NB: je zult zien dat je in het algemeen minder slagen meekrijgt (bij stableford spelen) dan je gewend bent. Je zou kunnen denken dat dat 2 slagen zou gaan schelen (immers 2 parren 3 in plaats van twee parren-4), maar uit de tabellen blijkt dat dat minder is: de baan is door de NGF moeilijker beoordeeld i.v.m. de wind op de terp en het vaak moeilijke chippen vanuit de rough.