Van PAR-74 naar PAR-72

Van PAR-74 naar PAR-72

In de komende paar weken zal de baan worden aangepast van een PAR-74 baan naar een PAR-72 baan.  Na de conversie zullen we ondermeer, per negen holes, twee PAR-3 holes hebben, in plaats van één.

Er komen een aantal nieuwe afslagplaatsen – met nieuwe informatieborden -, nieuwe scorekaarten, nieuwe Playing Handicap tabellen, aanpassingen van de stroke-indices en dus ook aanpassingen op alle bestaande informatieborden, aanpassing van de programmatuur voor berekening van de resultaten bij qualifying rondes en uiteraard  aanpassingen op de website.

Er wordt naar gestreefd alle aanpassingen klaar te hebben rond 1 september.  Graag uw begrip voor eventuele problemen. In ieder geval zal de programmatuur in MijnGCE zo zijn aangepast dat na 1 september gerekend wordt volgens de nieuwe situatie.

Wat verandert er?

De huidige hole 6/15 wordt een PAR-3 als je de eerste negen holes loopt. Er ligt een nieuwe afslagplaats (hole 6), net voor de bunker aan de rechterzijde. Loop je de “tweede negen” (hole 15) dan is dezelfde hole de PAR-4 zoals nu.

De huidige hole 8/17 wordt een PAR-3 als je de “tweede negen ” loopt. Er ligt een nieuwe afslagplaats (hole 17) rechts op de heuvel bij de bank. Loop je de “eerste negen” (hole 8) dan is dezelfde hole de PAR-4 zoals nu.

Er is een nieuwe afslagplaats bijgekomen op hole 3/12. Loop je de “eerste negen” (hole 3) dan ligt de rode tee op deze nieuwe afslag, de gele tee op de huidige rode afslag, de witte tee op de huidige gele afslag. Loop je de “tweede negen” (hole 12) dan is er geen verandering ten opzichte van nu.

Vanwege deze veranderingen zijn de stroke-indices voor alle holes aangepast.

De NGF heeft een baanrating uitgevoerd voor de nieuwe situatie. Je playing handcap verandert hierdoor. De nieuwe tabellen staan inmiddels op de website en zullen op het publicatiebord worden opgehangen zodra de programmatuur is omgezet.

De nieuwe scorekaarten zijn gedrukt. Een voorbeeld staat op de website. Ze liggen dadelijk in het clubhuis zodra de programmatuur is omgezet.

NB: je zult zien dat je in het algemeen minder slagen meekrijgt (bij stableford spelen) dan je gewend bent. Je zou kunnen denken dat dat 2 slagen zou gaan schelen (immers 2 parren 3 in plaats van twee parren-4), maar uit de tabellen blijkt dat dat minder is: de baan is door de NGF moeilijker beoordeeld i.v.m. de wind op de terp en het vaak moeilijke chippen vanuit de rough.