Notulen ALV van 28-11-2019.

Klik hier voor het lezen van de notulen (eerst op “lees meer” klikken)