Jubileum terugblik

Jubileum terugblik

15-JARIG JUBILEUM GOLFCLUB EMMELOORD.

In de laatste week van september werden er tal van activiteiten georganiseerd

ter ere van het 15-jarig jubileum van Golfclub Emmeloord. Terugkijkend kunnen we vaststellen dat er gedurende de hele week een grote opkomst is geweest van leden en genodigden.

Ondanks de slechte weersvoorspellingen, konden alle geplande wedstrijden onder droge condities doorgang vinden en werd met groot enthousiasme gegolfd door de vele aanwezigen.

In 2018 heeft de golfbaan een grote renovatie ondergaan en nu blijkt, dat de baan ondanks de vele regen, prima speelbaar is en dat is een hele verbetering in vergelijk met de jaren voor de herstelwerkzaamheden.

Dankzij de vele vrijwilligers en de inzet van onze clubhuis-commissie werd het dus een echt jubileum en kijken we nu alweer vooruit naar het volgende lustrum, de sfeer zat er goed in. Dat gold zeker voor de feestavond, waar De SfeerCompany voor gezellige muziek zorgde en er een heerlijk buffet werd geserveerd.

Noemenswaardig is nog, dat de nieuwe Renault Clio, die gewonnen kon worden met een zogenaamde Hole in One tijdens de sponsordag, met 30 centimeter net tekort schoot.

Resumerend kijken we terug op een uitstekende week vol activiteiten en mocht u interesse hebben in de golfsport dan bent u te allen tijde welkom bij Golfclub Emmeloord.