In memoriam Rut Schomaker

In memoriam Rut Schomaker

Wij ontvingen het droeve bericht dat Rut Schomaker afgelopen zaterdag 24 augustus op negen en tachtigjarige leeftijd is overleden. Velen van onze club kenden Rut. Hij was één van de oudste leden van onze club. Hij is pas op latere leeftijd met golfen begonnen. Rut nam regelmatig deel aan de herendagwedstrijden. Slechts kort geleden liep hij nog mee op de herendagwedstrijd en nu moeten we al afscheid nemen van deze innemende en zeer gewaardeerde nestor van de Herendag. Bijna alle leden kenden hem als de bouwer van de prachtige Friese volgelhuisjes, waarvan ook een exemplaar bij ons clubhuis is te bewonderen. Na de herendagwedstrijd is er op gepaste wijze een korte herdenking gehouden ter nagedachtenis aan Rut. Namens alle aanwezigen zal aan de familie een condoleancekaart worden aangereikt. Dat hij moge rusten in vrede.